ஆசாத் எஸ்ஸா எழுதிய “கைவிடப்பட்ட காஷ்மீரும் பறிக்கப்பட்ட பாலஸ்தீனமும்” (நூலறிமுகம்)

இந்தியாவில் உள்ள இந்துத்துவ வெறியும், இஸ்ரேலிய யூதர்களின் சியோனிச வெறியும் எப்படி கூட்டுக் களவாணித்தனம் செய்து தங்களுடைய வெறியை தீர்த்துக் கொள்கின்றனர் என்பதை பட்டவர்த்தனமாக வெளிப்படுத்தும் நூல்…

Read More