இயேசுதாஸ்

யானைத் தாலி – நூல் அறிமுகம் : இரா.இயேசுதாஸ்

யானைத் தாலி நூல்கவிஞர் ரவி சுப்பிரமணியம் அவர்களின் முன்னுரையோடு வெளிவந்திருக்கிறது. சமூகத்தின் சாதாரண.. அடித்தட்டு மனிதர்களை “அப்படி” முழுவதுமாய் வாசித்திருக்கிறார் நூல்ஆசிரியர்.. கதைகளில் ஒரு வரி கூட…

Read More