இரமணன்

சினிமா விமர்சனம் : Mrs Chatterjee Vs Norway -இரமணன்

2023 மார்ச் 17 அன்று திரைக்கு வந்துள்ள இந்தி மொழிப்படம். 2011ஆண்டில் நார்வே நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த சங்கரிகா சாட்டர்ஜி என்பவரின் உண்மை அனுபவத்தின் திரையாக்கம். அஷிமா…

Read More