இரா.நல்லக்கண்ணு

நூல் அறிமுகம்: காவிரி நீரோவியம் – இரா.சண்முகசாமி

காவிரி நீரோவியம் (நிலவியல்-அரசியல்- சமூகவியல்- பொருளியல்)-உயிர்மை. -ஆசிரியர் தோழர் #சூர்யாசேவியர் “ஆடு மேய்ப்பவனின் கையில் இருந்த கோல்தான் அரசனின் கைக்கு மாறியது செங்கோலாக”- எவ்வளவு நுணுக்கமான வரலாற்றுத்…

Read More