இருண்ட காலத் கதைகள்

நூல் அறிமுகம் : இருண்ட காலத் கதைகள் – கருப்பு அன்பரசன்

இருண்ட காலமதில் எதைப் பேசலாம்..? இருண்ட காலம் குறித்து பேசலாம்.! இருண்ட காலத்தின் துயரங்களைப் பேசலாம்.!! இருண்ட காலத்தில் நுழைந்து எங்கேயோ வெகு தொலைவில் தெரியும் சின்னச்…

Read More