இலக்கியம்

ம.மணிமாறன் எழுதிய “கரை தேடும் கண்ணீர்” நூலறிமுகம்

ஈழதேசத்து இலக்கியங்களில் புறக்கணிக்கப்பட்ட மக்களின் வலிகளைப் பேசும் காட்சிப்படுத்தும் படைப்புகளைத் திரட்டி தனது வாச்சிய அனுபவத்தைப் பகிர முனைந்துள்ளார் எழுத்தாளர் மணிமாறன். சொ ந்த நிலத்தில் அன்னியப்படுத்தப்பட்டும்…

Read More

கலை இலக்கியப் போராளி டாக்டர் கே. ஏ. ஜி – முனைவர் எ. பாவலன்

கலை இலக்கியப் போராளி டாக்டர் கே. ஏ. ஜி தற்கால தமிழக வரலாற்றையோ? இலக்கிய வரலாற்றையோ? எழுத முற்படும் வரலாற்று ஆய்வாளராகவோ? படைப்பிலக்கியவாதியாகவோ? யாராக இருந்தாலும் அன்புடன்…

Read More