இளவரசி

கவிதை : சு. இளவரசி

“விசித்திர வாழ்வின் இரகசிய முடிச்சுகள்” நினைத்ததில் எது நடந்தது திரும்பிப் பார்க்கிறேன்… ஒரு பாதைக்கு ஆயத்தமாயிருந்தேன் வேறொரு பாதை காத்திருந்தது… நினைத்தது நடக்காததுமாய், நடப்பது நினைக்காததுமாய் ……

Read More