ஈரோடு தமிழன்பன் எழுதிய “விடியல் புதிது வெளிச்சம்” நூலறிமுகம்

தமிழ் இலக்கியம் இந்த இருபத்தியோராம் நூற்றாண்டில் உலக இலக்கியமாக மாறி இருக்கிறது. தமிழ் இலக்கியப் படைப்பாளர்கள் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்தும், பல்வேறு…

Read More