உன்னைப் பற்றிய என் மௌனமொழிகள்

கவிதை : உன்னைப் பற்றிய என் மௌனமொழிகள் – ம.தேவி

1. உன் நினைவுகள் என்றும் என்னிடத்தில் விடுதலைக்காக விவாதம் செய்ததில்லை.. மகிழ்ந்தோ என் பிடிவாதத்தாலோ மனச்சிறைக்குள் அடைபட்டுவிட்டன… நானோ?! என்றும் அதனுள்ளேயே அடங்கிவிடுகிறேன்.. ஆயிரம் ஆயிரம் அம்புகள்…

Read More