உயிராய் அம்மா

கவிதைகள்-ந க துறைவன்

என்னோடு வாழ்கிறாள் என்றென்றும் உதிரமாய் உயிராய் அம்மா. ******* மரணப் பூராகக் காட்சியளிக்கிறது மணிப்பூர். ******* திக்கு முக்காடும் மனசு ஆசையாய் வாங்கிய பொருட்கள் சின்ன பையில்…

Read More