ச.சக்தி கவிதைகள்

வரைதல் யானையையும் காட்டையும் ஒருசேர வரைந்து பார்க்கிறேன் வரைவதிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் விலகியே நிற்கிறது காட்டையும் தன் தாயையும் ‌ இழந்த அந்த குட்டி யானை ,…

Read More