தினேஷ் பாரதியின் கவிதைகள்

உலக கவிதைகள் தினம் 1. எவ்வளவு தின்றும் பசி அடங்கவில்லை புத்தகம். 2. எல்லா நதிகளும் இங்கே புனிதமற்றே ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றன எந்த நதியில் நான் புனித…

Read More