எம். ரிஷான் ஷெரீப்

  • ரிஷான் ஷெரீபின் “கிகோர்”

    ரிஷான் ஷெரீபின் “கிகோர்”

      பன்னாட்டு தொழிலாளர் அமைப்பு(ILO)மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் சிறுவர் நிதியம்(UNICEF) இணைந்து 2023 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் வெளியிட்ட அறிக்கையில்,உலகளவில் 5 முதல் 14 வயதிற்குட்பட்ட 16 கோடி குழந்தைகள் தொழிலாளர்களாக இருக்கின்றனர் என்று கூறப்பட்டுள்ளது; அதாவது பத்தில் ஒரு குழந்தை(10:1),குழந்தை தொழிலாளியாக அவதிப்படுகின்றனர் .2011-ஆம் ஆண்டிற்கான…