ஹரிஹரசுதன் தங்கவேலு எழுதிய “AI (Artificial intelligence) எனும் ஏழாம் அறிவு” – நூலறிமுகம்

பொருள்: இந்த நூல் இன்றைய காலகட்டத்தில் உள்ள நாம் எல்லாம் அதன் பின்னால் தான் இருக்கிறோம் நம்முடைய தேடல்கள் நம்மை வாசிக்கும் Artificial intelligence (AI) என்றுதான்…

Read More