சாந்தி சரவணனின் கவிதைகள்

காலையும் மாலையும் அலங்கரித்து தயரானாள் பெண் சமையலறை செல்ல ஓயாமல் பேசிக் கொண்டே இருக்கிறாள் பெண் வீட்டில் அசையா பொருளுடன் விசிலிட்ட குக்கர் சமையலறையில் மௌனமாய் அம்மா…

Read More