ஒற்றை வாசம்

நூல் அறிமுகம் : ஒற்றை வாசம் – இரா.செந்தில் குமார்

1970- களின் தேனி நகரின் சாமானிய மக்களின் வாழ்க்கை சூழலை விவரித்து காட்டும் நாவல் ஒற்றை வாசம். வாழ்ந்து முடிக்க போகும் தருவாயில் உள்ள தம்பதியின் முந்தைய…

Read More

நூல் அறிமுகம்: ஒற்றைவாசம் -ஜனநேசன்

காமம் பற்றி சீருடையான் கண்டு மொழியும் “ஒற்றைவாசம் “ ஒருமனிதன் தன் வாழ்நாளில் தான் உற்றதில் , பெற்றதில் சிலவற்றை சகமனிதர்க்கு பகிரவேண்டிய அவசியத்தை உணரத்தொடங்கும் கணத்தில்…

Read More