நிவேதிதா லூயிஸ் எழுதிய “முதல் பெண்கள் (கட்டுரைத் தொகுப்பு) – நூலறிமுகம்

சாதி அமைப்பும் பெண் அடிமைத்தனமும் ஆணாதிக்கமும் பின்னிப் பிணைந்து ஒடுக்கும் நம் இந்திய சமூகக் கட்டமைப்பில் குடும்பத்தை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பையும் குழந்தைகளை வளர்த்து ஆளாக்கும் பொறுப்பையும் செவ்வனே…

Read More

Dr. M.இளங்கோவன் எழுதிய “An Introudction to Theorising Tamil Literature” (தமிழ் இலக்கியத்தின் கோட்பாட்டிற்கு ஓர் அறிமுகம்) -நூலறிமுகம்

தமிழிலக்கியத்தைக் கோட்பாட்டுக்கு உட்படுத்தல் தமிழ் இலக்கியப் பனுவல்களை ஆங்கிலத்திலும் பிறமொழிகளிலும் கொண்டு செல்வதே அரிதாக இருக்கிறது. தமிழ் இலக்கியத்தில் திறனாய்வு இப்போதுதான் தொடங்கியிருக்கிறது என்று சொல்லலாம். திறனாய்வு…

Read More