ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – கதவடைத்து கிடக்கும் வீடு – து.பா.பரமேஸ்வரி

வணக்கம். “நமது மனநிலையில் உணர்வு நிலை உயரும் போது புனைவு மனநிலை வாய்க்கிறது. அறிவு நிலை தன்னை ஆழப்படுத்தி உணர்வு நிலையை சில நேரங்களில் கீழிறக்கி விடுகிறது.…

Read More