ச.முகிலன் எழுதிய “கரையேறும் கவிதைகள் ” – நூலறிமுகம்

தயாரிப்புப் பணியில் இருக்கும் போதே இந்நூலை இரண்டு முறை வாசிக்கும் வாய்ப்பு கிட்டியது. இருந்த போதும் இன்று மூன்றாம் முறை கவிஞர் ச.முகிலனின் கவிதைகளை முழுவதுமாக படிக்க…

Read More