அத்தியாயம் : 19 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 28 வாரங்களில்

பாப்பாக்கரு. கருவாக உருவான 28 வாரத்தில் : குட்டிக்கரணம் போடும் ஜகஜ்ஜால குட்டிப்பாப்பா பாப்பாக்கருவின் அளவு 28 வார கர்ப்பமாக இருக்கும்போது பாப்பாக்கரு உங்கள் செல்ல குட்டி…

Read More

அத்தியாயம் : 18 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 27 வாரங்களில் – பேரா.சோ.மோகனா

பாப்பாக்கரு கருவாக உருவாகி 27 வாரத்தில் செய்யும் ஜாலங்கள் வாழ்த்துகள். உங்க பாப்பாக்கரு 27 வாரத்துக்கு வந்துவிட்டார். இப்போது என்னென்ன வித்தைகள் காட்டப்போகிறார், விந்தைகள் செய்யப்போகிறார் என்று…

Read More

அத்தியாயம் : 13 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 22 வாரங்களில் – பேரா.சோ.மோகனா

22 வார பாப்பாக்கருவின் விளையாட்டு, அம்மாவின் கருவறையில்… நண்பர்களே.. ஓர் உயிர் உருவாவது என்பது ஓர் அற்புதமான ஒரு விஷயம். எப்படி, இந்த உயிரினங்கள் ஒற்றை செல்லிலிருந்து…

Read More