விட்டல்ராவின் “கலை இலக்கிய சங்கதிகள்”

வாசிப்பு, ஆளுமைகள், நூல் விமர்சனங்கள், ஓவியம் குறித்த 39 கட்டுரைகளின் தொகுப்பு இந்நூல். விட்டல்ராவின் தீர்க்கமான சமரசமற்ற கருத்துக்கள் வாசிப்பில் புதிய திறப்புகளை சாத்தியப்படுத்த வல்லவை. எண்பதுகளில்…

Read More