ஆயிஷா இரா.நடராசனின் “கழுதை வண்டி” (நாவல்)

தோழர் ஆயிஷா இரா. நடராசன் அவர்கள் சிறார் இலக்கியத்தில் ஆகச்சிறந்த படைப்புகளை வழங்கியவர். அவரின் இந்தக் ‘கழுதை(கதை) வண்டி’ அடுத்த மைல்கல். கதைகள் தான் என்றாலும் நிறைய…

Read More