கழுத்துப் பட்டை

சட்டை கவிதை -கலையரசி

சட்டை 1. கசங்கி போய் இருக்கிறது. சுருக்கங்களில் அப்பாவின் முகம். 2. வியர்வையில் நனைந்த இரண்டு ரூபாய் எடுக்கும் பொது கூசுகிறது கைகள். 3. அழுத்தமாய் அப்பாவை…

Read More