நூலறிமுகம்: புதிய மாமிசம் (கவிதைகள்) – ஜெயாபுதீன்

மதுச்சாலையில் பரிமாறுகிறவனின்மீது அன்பு கசியும் கண்களை உடையவனுக்கு சாத்தான் என்று பெயரிட்டிருக்கிற கவிஞரின் கண்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் போதே மதுச்சாலையைக் கூட்டிப் பெருக்குகிற நாதியற்ற முதியவனுக்கு ஒரு…

Read More