கவிஞர்

உலகைக் கவர்ந்த படைப்பாளிகள் -1 : ஷேக்ஸ்பியர் – நா. வரதராஜுலு

(ஷேக்ஸ்பியர் நாடகச் சுவையின் ஒரு துளியை நம் நாவில் தடவுகிறார், தமிழ்-இங்கிலீஷ் இலக்கியங்களைத் தமது மூச்சாக்கிக்கொண்டுள்ள இக்கட்டுரையாளர், ஷேக்ஸ்பியரைப் படிப்பதற்காகவேனும் இங்கிலீஷ் படித்தாகவேண்டும்! ஆம்! ஆனால் இங்கிலீஷ்…

Read More

நூல் அறிமுகம் : கந்தர்வன் கவிதைகள் – செ. தமிழ்ராஜ்

கந்தர்வன் கவிதைகள் கவிஞர் கந்தர்வன் பக்கம் 232 விலை 200 பதிப்பகம் பாரதி புத்தகலாயம் மகத்தான மக்களின் பாடகர்கள் மானுடத்தின் துயர்தீர்க்க தங்கள் சொற்களையே ஆயுதமாக்குவார்கள். அப்படியோர்…

Read More

நூல் விமர்சனம்: நெருப்புச் சொற்கள் -செ. தமிழ்ராஜ்

நெருப்புச் சொற்கள் தோழர் பாண்டிச்செல்வி அவர்கள் காட்டுச்செடி போன்றவர். தன்னியல்பான தனது படைப்பாற்றல் மூலமாக செயற்கை பூச்சுகளற்று, போராட்ட களமான வாழ்வியலிலிருந்து, தவிப்பும் தகிப்புமாய் சொற்களை தேடியதில்…

Read More