ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – சிறையில் ஒளிரும் நட்சத்திரம் { ஒரு சிறை காவலரின் அனுபவ பதிவுகள்} -கவிதா பிருத்வி

ஆசிரியரின் என் உரையில் சிறைத்துறையில் வேலை செய்யும் காவலர் நலனுக்காக 8 மணி நேர வேலைக்குக் குரல் கொடுத்து இருமுறை பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டதையும் பணியிட மாறுதல்…

Read More

ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூல் அறிமுகம் – ஊஞ்சலாடும் ஊசித் தும்பிகள் – கவிதா பிருத்வி

இதுவரை துளிப்பா தொகுப்பு நூல்கள் நிறைய வெளிவந்துள்ளன. ஊஞ்சலாடும் ஊசித் தும்பிகள் துளிப்பா நூலின் தனிச் சிறப்பு என்னவெனில் 64 கவிஞர்களை ஒருங்கிணைந்து உள்ளார் ஆசிரியர். இதில்…

Read More