ஆயிரம் புத்தகம், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூல் அறிமுகம் – காலா பாணி – செ. தமிழ்ராஜ்

நண்பரொருவர் இப்புத்தகத்தை வாசிக்கத் தந்தார். ஏனோதானோவென்றுதான் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன். ஆங்கில மொழிச்சொல்லாக்கங்கள் அதிகம் புழங்கியதால் சரித்திரத்தின் உள்செல்ல சற்று கால அவகாசம் தேவைப்பட்டது. ஆனால் எங்கள் வீட்டிற்கு…

Read More