பேர் லாகர் குவிஸ்ட் எழுதிய “பாரபாஸ்” நூலறிமுகம்

1951 ஆம் ஆண்டு இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசைப் பெற்ற நூல் ‘பாரபாஸ்’. ஸ்வீடிஷ் எழுத்தாளரான லாகர்க்விஸ்ட் கவிதைகள், நாடகங்கள், நாவல்கள், சிறுகதைகள் மற்றும் கட்டுரைகள் என பல…

Read More