சந்நதம்

  • ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – “சந்நதம்” –  வே.சுகந்தி

    ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – “சந்நதம்” – வே.சுகந்தி

          ஆசிரியரின் எழுத்தை முதல் முறையாக வாசிக்கிறேன். நமக்கு மிகவும் நெருக்கமான உறவுகளைப் பற்றி உரையாடுவது போலவும் அவர்களைப்பற்றி நமக்கு நாமே புதிதாக அறிந்துக் கொள்வதுப் போலவும் அழகான ஒரு கட்டமைப்பு இச்சிறுகதைகள். பொதுவாகவே பெண் மனங்களை ஊடுறுவிய காட்சிகளாகவே இக்கதைகள் நம்மை உள்வாங்கிக் கொள்கிறது..…