தொடர் -38: சம கால சுற்று சூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்.

காற்றினில் நச்சு நாதம்!! கவனம் கொள்வோம் நாமும்!! இயற்கை அளித்த உயிர் கொடைகளில், நாம் அறிந்த ஒன்று, காற்று, அல்லவா! அது மென்மையாக, இதமாய் வீசும் போது…

Read More