ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – “சாய்ந்தாடம்மா சாய்ந்தாடு” – கவிஞர். மாலதி இராமலிங்கம்

இவரின் இரண்டாம் நூலான “சாய்ந்தாடம்மா சாய்ந்தாடு” குழந்தைகளுக்கானப் பாடல்களைக் கொண்டு வண்டின் ரீங்காரமாக இசைக்க வந்துள்ளது. இந்நூலிற்கு, புதுவை அரசு தமிழ்மாமணி கலைமாமணி விருதாளர்கள் சங்கத் தலைவரான,…

Read More