நூலறிமுகம்: சிறகைவிரிபற – தானப்பன் கதிர்

பட்டி மண்டபப் பேச்சாளரான பாரதி பாஸ்கரின் இண்டாவது நூல் இது. புராண, இதிகாசங்களில் வரும் சம்பவங்களோடு தான் சிறு வயதினில் உற்று நோக்கிய, உணர்ந்த சம்பவங்கள், மன்னர்…

Read More