ப்ரதிபா ஜெயசந்திரனின் “கரசேவை”

வாசகரை வசீகரிக்கும் எழுத்து ”தூரத்தில் தெரியும் படகுகளும் கப்பல்களும் ராசாத்திக்கு பிடிக்கும் என்றாலும் ஒரு நாள் கூட அதில் செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசை ஏற்பட்டதில்லை.” அவள்…

Read More