ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – சீட்டுக் கட்டில் – மொ. பாண்டியராஜன்

நீங்கள் ஓர் ஆசிரியராய் அல்லது ஒரு பெற்றோராய் மாணவர்களிடம் என்னவெல்லாம் எது பார்ப்பீர்கள்…. பிள்ளைகளுக்கு நினைவாற்றல் அதிகமாக இருக்கனும் கற்பனை திறன் மிக்கவர்களாக இருக்கனும் முடிவெடுக்கும் திறன்…

Read More