பா. உதயகண்ணன் எழுதிய “செம்மயமான நூற்றாண்டு பதிவுகள்” – நூலறிமுகம்

வரலாற்று நூல்கள் பலவும் 300, 400 பக்கங்களில் அச்சிட்டு காத்துக் கிடக்கும் சூழலில் ( வாழ்க்கை வரலாறோ அல்லது இயக்க வரலாறோ ) வெறும் 32 பக்கங்களில்…

Read More