ச. சத்தியபானு

 • ச.சத்தியபானு கவிதைகள்

  ச.சத்தியபானு கவிதைகள்

    1 மொழி தெரியா ஊரில் முகமறியா குழந்தை புன்னகைத்து கடப்பதும் ஒரு உவகை தான்…. இயற்கை அனைவரது மடியிலும் தவழ்ந்து விளையாடுகிறது நம் தேசத்துக்காரர்களென்று….. தெரியாது மொழி சத்தத்திற்கு காதுகள் செவி மடுக்கவில்லை…. யெனினும் அம்மாவென அழைக்கும் குழந்தைகளுக்கு யார் கற்றுக் கொடுத்தது அன்பின் மொழியது அனைத்து…

 • ச. சத்தியபானுவின் கவிதை

  ச. சத்தியபானுவின் கவிதை

          1 நகரும் நாட்களுக்குள் ஒளிந்து கொள்கிறது பெண்ணின் ஆசைகளும் கனவுகளும் வருகிற தறுவாயில் விட்டு கொடுக்கிறாள் ஒரு நாள் அப்பாவுக்காக ஒரு நாள் கணவருக்காக ஒருநாள் தன் குழந்தைகளுக்காக ஒவ்வொரு முறையும் தோற்கும் பெண் என்றுமே சிரித்து கொண்டிருக்கிறாள் வென்றதும் தன் உறவுகள்…