ச. பாரதி பிரகாஷ் கவிதைகள்

புத்தரின் புன்னகை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்பு புத்தரின் சிலை ஒன்றைத் தந்துவிட்டு நிறைய விஷயங்களைப் பேசிப்போன ஒருவன் சட்டென்று நிறம் மாறி பச்சோந்தியாகிப் போனான் இவன், பச்சோந்தியாய்…

Read More