டாக்டர் கே. ஏ. ஜி

கலை இலக்கியப் போராளி டாக்டர் கே. ஏ. ஜி – முனைவர் எ. பாவலன்

கலை இலக்கியப் போராளி டாக்டர் கே. ஏ. ஜி தற்கால தமிழக வரலாற்றையோ? இலக்கிய வரலாற்றையோ? எழுத முற்படும் வரலாற்று ஆய்வாளராகவோ? படைப்பிலக்கியவாதியாகவோ? யாராக இருந்தாலும் அன்புடன்…

Read More