டாக்டர் ஜீவானந்தம்

பேர்ல் எஸ் பக் எழுதிய “தாய் மண்” (நாவல் ) நூலறிமுகம்

பேர்ல் எஸ்.பக் அமெரிக்காவின் மேற்கு வர்ஜினியாவில் பிறந்தவர் பெற்றோரின் பணிகள் பொருட்டு சீனாவில் வளர்ந்தவர் ஆங்கிலத்தையும் சீன மொழியையும் அதன் வாயிலாக கன்பூசியஸின் தத்துவத்தையும் பயின்றிருக்கிறார் இந்த…

Read More