டாக்டர் மு.ராஜேந்திரன். இ.ஆ.ப

மு. ராஜேந்திரன் எழுதிய “காலா பாணி” – நூலறிமுகம்

“காலா பாணி” நாடு கடத்தப்பட்ட முதல் இந்திய அரசனின் கதையைச் சொல்லிடும் வரலாற்று நாவல் இந்திய அரசுப் பணி அதிகாரியாக இருந்த டாக்டர் மு.ராஜேந்திரன் இயற்கை ஆர்வலர்,…

Read More

டாக்டர். மு.ராஜேந்திரன்,இ.ஆ.ப எழுதிய “காலா பாணி” நூல் அறிமுகம்

டாக்டர்.மு.ராஜேந்திரன் இஆப, முன்னாள் இந்திய ஆட்சிப் பணி அலுவலர், அவர்கள் எழுதிய நூல் காலா பாணி, நாடு கடத்தப்பட்ட முதல் அரசனின் கதை. இது சாகித்ய அகாதெமி…

Read More

ஆயிரம் புத்தகம், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூல் அறிமுகம் – காலா பாணி – செ. தமிழ்ராஜ்

நண்பரொருவர் இப்புத்தகத்தை வாசிக்கத் தந்தார். ஏனோதானோவென்றுதான் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன். ஆங்கில மொழிச்சொல்லாக்கங்கள் அதிகம் புழங்கியதால் சரித்திரத்தின் உள்செல்ல சற்று கால அவகாசம் தேவைப்பட்டது. ஆனால் எங்கள் வீட்டிற்கு…

Read More

நூல் அறிமுகம்: 1801 – பெரணமல்லூர் சேகரன்

1801 ***** டாக்டர் மு.ராஜேந்திரன். இ.ஆ.ப பக்கம் 544 விலை.₹500 ************** அகநி வெளியீடு அம்மையப்பட்டு வந்தவாசி 604 408 திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ************************ இந்திய சுதந்திரப்…

Read More