டாப் 100 அறிவியல் மேதைகள்

பூ. கோ. சரவணனின் “டாப் 100 அறிவியல் மேதைகள்” – நூலறிமுகம்

தகவல்களால் நிரம்பிய உலகத்தில் ஒருவரின் வெற்றி ரகசியங்கள் நமக்கு படிக்கட்டுகளாக அமைந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையும் நம்முடைய லட்சியமும் எவ்வளவு உயரத்தை சென்றடையும் என்பதற்கான ஒரு இலக்கண நூல்…

Read More