ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – மறைக்கப்பட்ட மிருதங்கச் சிற்பிகள் செபாஸ்டியன் குடும்பக்கலை – செ.தமிழ் ராஜ்

கர்நாடக இசை உலகின் பிரபல வாய்ப்பாட்டு இசைக் கலைஞரான T.M.கிருஷ்ணா அவர்கள் பாரம்பரியமான தங்கள் இசைத்துறையில் நிகழும் கைவினைஞர்களுக்கெதிரான சாதிய ஒடுக்குமுறைகள் அதன் ஏற்றத்தாழ்வுகள் குறித்து விரிவான…

Read More