டோனி ஃப்ளீமன்

தொடர் 12 : நான் மிகவும் வேகமானவன் – அ.பாக்கியம்

தொழில்முறை குத்துச்சண்டைப் போட்டியில் 1960ல் அறிமுகமானார் கேசியஸ் கிளே. அந்த ஆண்டு அக்டோபர் 29ம் தேதி நடந்த போட்டியில் டன்னி ஹன்சேக்கர் என்பவரை ஆறு சுற்றில் வீழ்த்தி…

Read More