அத்தியாயம் : 11 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 20 வாரங்களில்- பேரா.சோ.மோகனா

அத்தியாயம் : 11 பாப்பா கரு.. கருவாக உருவாகி.. 20 வாரங்களில்- பேரா.சோ.மோகனா

20 வார கரு, என்பது கருக்காலத்தின் ஒரு மைல்கல். பாதிவழி கடந்து!  வாழ்த்துக்கள்!  20 வாரங்களில், நீங்கள் அதிகாரப்பூர்வமான கருக்காலத்தின் பாதி தூரத்தில் இருக்கிறீர்கள். கருக்காலத்தின் 37 முதல் 40 வாரங்களுக்கு இடையில் எந்த நேரத்திலும் பெரும்பாலான குழந்தைகள் பிறக்கும் என்பதால்,…
penandrum-indrum-webseries-20 -by-narmadha-devi அத்தியாயம் 20: பெண்: அன்றும், இன்றும் - நர்மதா தேவி

அத்தியாயம் 20: பெண்: அன்றும், இன்றும் – நர்மதா தேவி

உதாரணப் பணி அமர்த்துனரும், பெண் தொழிலாளர்களும் அரசாங்கம் ஒரு உதாரணமான பணி அமர்த்துனராக (Model Employer) இருக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறது. மேலும், ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்தும் வழக்கத்தை ‘புராதனமான வழக்கம்’, ‘முற்காலத்திய வழக்கம்’, ‘தடைசெய்ய வேண்டிய வழக்கம்’…