தன்மானமென்பது வீரிய விதை

“தன்மானமென்பது…. வீரிய விதை” கவிதை : கவிஞர் பாங்கைத் தமிழன்

கைகளைத் தட்டித்தட்டி காய்த்துப் போய்விட்டன; பெருமைகளைப் பேசி பேசி வாய் புளித்துப் போய்விட்டது; அன்னாந்துப் பார்த்துப் பார்த்து கண்கள் பூத்துப் போய் விட்டன; யாரோ பெற்றப்பிள்ளையின் பின்னால்…

Read More