தமிழ் கவிதை

அ.சீனிவாசன் கவிதைகள்

1. காதலோ கோபமோ எது வந்தாலும் யார் மீதும் மறந்தும் கை வைத்ததில்லை, கவிதை வைப்பதோடு சரி! 2. உன்னை மறக்காதிருக்க உன்னைப்பற்றியே எழுதுகிறேன். உன்னை மறக்கவும்…

Read More