ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – “ஒரு துலுக்கப் பரதேசியின் ஜீவிதக் கதை” – தயானி தாயுமானவன்

இது சிறுகதைகளின் தொகுப்பு.யாருடைய அணிந்துரையும் எதிர்பார்த்து ஐந்து வருடங்கள் காத்துக்கிடக்காமல் (பெண் மனம் கனிவதற்க்காக தன் ஆயுளையே தொலைத்தவன்) தான் துணிந்து இப்படி ஒரு நூலை படைக்க…

Read More