நூலறிமுகம்: சிறகைவிரிபற – தானப்பன் கதிர்

பட்டி மண்டபப் பேச்சாளரான பாரதி பாஸ்கரின் இண்டாவது நூல் இது. புராண, இதிகாசங்களில் வரும் சம்பவங்களோடு தான் சிறு வயதினில் உற்று நோக்கிய, உணர்ந்த சம்பவங்கள், மன்னர்…

Read More

ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – அவன் காட்டை வென்றான் – தானப்பன் கதிர்

ஒரு இரவில் காட்டில் நடக்கும் காட்சிகளை படமெடுத்துக் காட்டி இருக்கிறது இந்த குறுநாவல். தன்னந்தனியே ஒரு கிழவன் இரவில் அந்த காட்டில் செல்லும் போது நடக்கின்ற நிகழ்வுகளை…

Read More