தினத்தந்தியுடன் எனது பயணம்

ஐ.சண்முகநாதனின் “தினத்தந்தியுடன் எனது பயணம்” நூலறிமுகம்

பத்திரிகைப்பணி என்னும் பெரும்பயணம் பாவண்ணன் தினத்தந்தி நாளேட்டில் பணிபுரிந்த மூத்த பத்திரிகையாளரான ஐ.சண்முகநாதன் தனது 90வது வயதில் 03.05.2024 அன்று இயற்கையெய்தினார். பதினெட்டு வயதில் தினத்தந்தி அலுவலகத்தில்…

Read More