திரு. அனில் பாக்சி

திரு. அனில் பாக்சி எழுதிய “இது பெரியவங்க உலகம்” – நூலறிமுகம்

குறைவான இதயத் துடிப்புடைய விலங்குகள் அதிக காலம் வாழ்கின்றன அவற்றின் உடல் செயல்பாடுகளுக்கு பிற விலங்குகளை காட்டிலும் குறைவான சக்தியே தேவை விளையாட்டு வீரர்களின் இதயத்துடிப்பு அவர்கள்…

Read More